In vitro study of the vasodilatory effect of pomegranate flower-polyphenols on the aorta ring of Sprague-Dawley rats
Yuan-Yuan, W (Yuan-Yuan, Wei); Abudureyimu, T (Abudureyimu, T.); Hongjie, S (Hongjie, S.); Yanjun, W (Yanjun, W.); Minghui, D (Minghui, D.); Ajieaikebaer, A (Ajieaikebaer, A.)
2015
发表期刊ACTA PHYSIOLOGICA
卷号215期号:增刊: 706特刊: SI页码:75-76
收录类别SCI
WOS记录号WOS:000370526500097
引用统计
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.xjipc.cas.cn/handle/365002/5140
专题省部共建新疆特有药用资源利用重点实验室
作者单位1.Xinjiang Med Univ, Dept Physiol, Sch Basic Med Sci, Urumqi, Peoples R China
2.Chinese Acad Sci, Xinjiang Tech Inst Phys & Chem, Urumqi, Peoples R China
推荐引用方式
GB/T 7714
Yuan-Yuan, W ,Abudureyimu, T ,Hongjie, S ,et al. In vitro study of the vasodilatory effect of pomegranate flower-polyphenols on the aorta ring of Sprague-Dawley rats[J]. ACTA PHYSIOLOGICA,2015,215(增刊: 706特刊: SI):75-76.
APA Yuan-Yuan, W ,Abudureyimu, T ,Hongjie, S ,Yanjun, W ,Minghui, D ,&Ajieaikebaer, A .(2015).In vitro study of the vasodilatory effect of pomegranate flower-polyphenols on the aorta ring of Sprague-Dawley rats.ACTA PHYSIOLOGICA,215(增刊: 706特刊: SI),75-76.
MLA Yuan-Yuan, W ,et al."In vitro study of the vasodilatory effect of pomegranate flower-polyphenols on the aorta ring of Sprague-Dawley rats".ACTA PHYSIOLOGICA 215.增刊: 706特刊: SI(2015):75-76.
条目包含的文件
条目无相关文件。
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Yuan-Yuan, W (Yuan-Yuan, Wei)]的文章
[Abudureyimu, T (Abudureyimu, T.)]的文章
[Hongjie, S (Hongjie, S.)]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Yuan-Yuan, W (Yuan-Yuan, Wei)]的文章
[Abudureyimu, T (Abudureyimu, T.)]的文章
[Hongjie, S (Hongjie, S.)]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Yuan-Yuan, W (Yuan-Yuan, Wei)]的文章
[Abudureyimu, T (Abudureyimu, T.)]的文章
[Hongjie, S (Hongjie, S.)]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。